آوای کتابک

آوای کتابک

آوای کتابک، بخشی تازه از فعالیت‌های پایگاه ترویج خواندن کتابک است که کار خود را به مناسبت یازده‌امین سالگرد راه اندازی این نهاد آغاز می‌کند. آوای کتابک ویژه بخش محتوای صوتی است که در قالب پادکست‌های ترویجی‌، داستان و شعر به تولید می‌پردازد. هدف از راه‌اندازی این بخش نیز پاسخ و برآوردن یک نیاز بود. نیاز به محتوای صوتی که امروزه در جهان با شتاب رو به فزونی است و در هر سطحی ضرورت تولید محتوای صوتی حس می‌شود.

 
پیش‌درآمد آوای کتابک

توییتر کتابک

اینستاگرام کتابک

 آوای کتابک کانال تلگرام

آوای کتابک در پادکست اپل

آوای کتابک در کست باکس

آوای کتابک در کست باکس

آوای کتابک در Google Play Music

آوای کتابک در اسپاتی‌فای

آوای کتابک در انچر

آوای کتابک در پادبی