راهنمای ترویج خواندن پایگاه کتابک

کتابک پایگاه ترویج خواندن است!

کتابک جایی است که شما به عنوان مادر،  پدر، آموزگار و یا کتابدار می توانید با موضوع «کودکان، ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی»  کتاب، نشریه،‌ مقاله و یا مصاحبه هایی پیدا کنید که شما را در مطالعه بیشتر درباره این موضوع ها یاری رسانند.

کتابک پایگاه ترویج خواندن است!

کتابک جایی که مادرها و پدرها، مربیان و آموزگاران می توانند دریابند که ادبیات چه نقش مهمی در رشد همه جانبه ذهنی و اجتماعی کودکان دارد. فضایی که کتابداران و مروجان نقش خود را در ترویج کتاب خوانی باز می یابند و با روش ها و تجربه های نوتری از گوشه و کنار جهان آشنا می شوند. 

کتابک پایگاه ترویج خواندن است!

شما در هر جایگاهی که هستید، مادر یا پدر، مربی یا آموزگار، کتابدار یا مروج، در این پایگاه می توانید: با تازه های کتاب های مناسب برای کودکان و نوجوانان آشنا شوید. با تازه های کتاب های مرجع درباره ادبیات کودکان، روان شناسی کودک و نوجوان و موضوع های پیوسته به این حوزه آشنا شوید. درجریان نشر مقاله های گوناگون درباره ترویج کتاب خوانی در رسانه ها قرار گیرید. در کارگاه های گوناگون برای توانمند سازی خود شرکت کنید.

کتابک پایگاه ترویج خواندن است!

جایی که همه علاقه مندان و دوستداران به کتاب و کتاب خوانی در حوزه کودک و نوجوان می توانند درباره راه های ترویج کتاب خوانی با یکدیگر گفت و گو کنند و به داد و ستد تجربه های ناب خود بپردازند.

پایگاه ترویج خواندن را از خودتان بدانید! نیازهای خود را بازگو کنید و به پرسش های دیگران نیز پاسخ دهید. 

پایگاه ترویج

کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

تنها خواندن کافی نیست!

اگر می خواهیم که خواندن کتاب بر زندگی کودکان و نوجوانان بیشترین تاثیر را بگذارد، باید درباره کتاب با آن ها گفت و گو کنیم یا فعالیت هایی را در پیوند با آن برنامه ریزی کنیم.

کتابک به تدریج کتاب های مناسب در گروه های سنی مختلف را برمی گزیند و فعالیت هایی را در اختیار شما می گذارد. شما هم فعالیت های پیشنهادی خود را برای کتابک بفرستید.

بخش‌های کودکانه

 

معرفی کتاب‌های کودک و نوجوان برپایه گونه

 

معرفی کتاب‌های مرجع بزرگسالان برپایه گونه

 

سوگندنامه خواندن

 

سوگند می خورم که بخوانم!
هر روز و هر شب
می دانم که خواندن کلیدی است
برای رشد و بالندگی من

با خود می خوانم
برای همگان می خوانم
می خوانم
در سکوت یا با ندایی بلند

پشت میز،
در خانه یا مدرسه
در زمین بازی یا در بستر
در کنار آتش یا برکه
می خوانم!

هر کتابی که می خوانم
نوری در سرم روشن می شود
به اندیشه هایم شاخ و برگ می دهد
رویاهایم را می پروراند

پس
سوگند می خورم
به راه خواندن روم
تا سیراب شود
ذهنم
از آنچه هر روز بدان نیازمنداست

باشد که این سوگند نامه دانش آموزان را برای همه عمر کتابخوان کند!

سوگندنامه خواندن