راهنمای ترویج خواندن برای کتابداران

کتابک پنجره‌ای به جهان خواندن، پایگاهی است که به همه مخاطبان بزرگسال از جمله کتابداران تعلق دارد. کتابداران کودک و نوجوان در کتابک می‌توانند همه اطلاعات لازم و ضروری کار حرفه‌ای خود را در این صفحه بیابند. اختصاص بخشی از کتابک به کتابداران، با هدف آشنایی هر چه بیشتر کتابداران حوزهٔ کودک و نوجوان در کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های آموزشگاهی و دیگر کتابخانه‌هایی که برای کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند، با مفاهیم، تعاریف و راهکارهای ویژهٔ کتابداری کودک و نوجوان است. تلاش می‌شود در این صفحه، اطلاعاتی گسترده و سودمند در زمینهٔ کتابداری در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

بخش "مبانی و استانداردهای کتابداری" شامل تعاریف عام کتابداری و تعاریف ویژهٔ کتابداری کودک و نوجوان است و در آن به چگونگی ادارهٔ کتابخانه و انجام کارهای تخصصی در زمینهٔ انتخاب و تهیهٔ مواد کتابخانه (مجموعه‌سازی ، چگونگی طبقه‌بندی منابع (فهرست نویسی و رده‌بندی، آماده‌سازی و چیدمان منابع، چگونگی ارائهٔ خدمات در راستای ترویج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان و همچنین کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه (خدمات عمومی) و خدمات الکترونیکی پرداخته می‌شود. توجه به ساختمان و تجهیزات کتابخانه هم در این‌بخش از جایگاه ویژه برخوردار است.

برای استفاده از تجربه‌های کتابداران در ایران و جهان، می‌توان به‌بخش "گزارش‌ها، تجربه‌ها و رویدادهای ترویجی" مراجعه کرد. مراکز برگزار کنندهٔ دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کتابداری کودک و نوجوان نیز در‌بخش "دوره‌های آموزشی" معرفی می‌شوند. "راهنمای کتابخانه‌های ایران" فهرست نام و نشانی کتابخانه‌های کودک و نوجوان و کتابخانه‌های تحقیقاتی فعال است و "کتابخانه‌های جهان" به معرفی بهترین کتابخانه‌های کودکان و کتابخانه‌های تحقیقاتی جهان می‌پردازد. در "شبکهٔ ارتباطی کتابداران"، نشانی سایت‌ها، وب لاگ‌ها و انجمن‌های کتابداری، برای گسترش دامنهٔ ارتباطات و تعامل کتابداران با یکدیگر ارائه می‌شود. " کتابخانهٔ کتابدار" با معرفی کتاب‌ها و ارائهٔ مقالات مربوط به کتابداری کودک ونوجوان، با هدف بازآموزی کتابداران کودک و نوجوان ایجاد شده است.  امیدواریم گشایش صفحهٔ کتابداری و ایجاد یک شبکهٔ اجتماعی مجازی از بهترین و فعالترین کتابداران و مروجان ایران، گامی مؤثر در ترویج خواندن در میان کودکان و نوجوانان باشد و از راه ارتقای سطح دانش نظری و عملی کتابداران کودک و نوجوان و تبادل تجربه‌های ارزشمند در این زمینه، ایجاد عادت به مطالعه را در آنها شتاب بخشد.