راهنمای ترویج خواندن برای پیش‌دبستان

مربیان پیش دبستان باید بخش مهمی از برنامه روزانه خود را به کتابخوانی با کودکان اختصاص دهند. ادبیات کودکان نقش مهمی در رشد همه جانبه ذهنی کودکان دارد. خواندن شعر و ترانه‌های کودکانه،‌ قصه گویی و داستان خوانی از جمله برنامه‌های مهم مربیان می‌تواند باشد. برای این فعالیت‌ها باید به درستی برنامه ریزی کرد. کتابک مربیان را د راین راه همه جانبه یاری می‌رساند.