سوگندنامه خواندن

عنوان لاتین:
Reader's Oath

پوستر این سوگند نامه را از پیوست (در ۳ کیفیت) دریافت کنید.

سوگند می‌خورم که بخوانم!
هر روز و هر شب
می دانم که خواندن کلیدی است
برای رشد و بالندگی من

با خود می‌خوانم
برای همگان می‌خوانم
می‌خوانم
در سکوت یا با ندایی بلند

پشت میز،
در خانه یا مدرسه
در زمین بازی یا در بستر
در کنار آتش یا برکه
می‌خوانم!

هر کتابی که می‌خوانم
نوری در سرم روشن می‌شود
به اندیشه‌هایم شاخ و برگ می‌دهد
رویاهایم را می‌پروراند

پس
سوگند می‌خورم
به راه خواندن روم
تا سیراب شود
ذهنم
از آنچه هر روز بدان نیازمنداست

 

باشد که این سوگند نامه دانش آموزان را برای همه عمر کتابخوان کند!

خرید پستر سوگندنامه خواندن

برگردان:
زهره قایینی
نویسنده
دبورا انگستد Debra Angstead
پیوست:
سوگندنامه خواندن (1.44 مگابایت)
Submitted by editor3 on