اوشاق نغمه لری: اوشاق باغچالاری

کتاب  "اوشاق نغمه لری" –  "نغمه های کودکانه"- مجموعه شعرهایی برای کودکان مهدهای کودک، نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان دبستانی به زبان ترکی است. در "سخنی با پدران، مادران و مربیان پیش دبستانی" در آغاز این کتاب، به تاکید وزارتخانه ی آموزش وپرورش بر احترام و توجه به زبان های محلی در مهدهای کودک و پیش دبستان های استان های مختلف ایران اشاره شده است.

برخی از شعرهای این مجموعه در واحدهای پیش دبستانی تبریز و دیگر شهرها و روستاهای استان آذربایجان آموزش داده شده و برای شان موسیقی نیز ساخته شده است. درهمین کتاب نیز دو شعر "یای" و "پاییز" نت دارند. از بیش¬تر این شعرها می توان در واحدهای کار پیش دبستان، مانند فصل ها و جانوران، در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل ، زنجان، همدان و دیگر مناطق ترک نشین ایران  بهره گرفت.

شعرها همه زبان کودکانه دارند و سازگار با روحیه ی کودکان، شاد و دلنشین و گاه طنز آمیزند. برخی هم  آموزشی هستند. سراینده ی این شعرها، حبیب فرشباف آقایی، پیشینه ی چهل  و پنج ساله ی آموزگاری در روستاها و شهرهای آذربایجان دارد و چند اثر ادبی و آموزشی نیز آفریده است. تصویرهای ساده و رنگی کتاب با شعرها همخوانی دارند. در پایان کتاب، شرح "برخی واژگان، اصطلاحات و بیت های کتاب آمده است.

بلند خوانی این شعرها را برای کودکان با هدف آشنایی بیش تر آن ها با زبان ترکی و غنای گنجینه ی واژگان زبان مادری، به خانواده های ترک زبان پیشنهاد می کنیم.

چیچکلرین رنگین یالار کپنک                   پروانه، رنگ گل ها را می مکد
هر چیچکدن بیر رنگ آلارکپنک              از  هرگلی     رنگی    می گیرد
گوزه ل اولار، گویچک اولار کپنک            قشنگ  و     زیبا      می شود     
اوزو ده بیر چیچک اولار کپنک              خودش هم  مثل یک  گل می شود    

 

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۹۱
نویسنده
حبیب فرشباف آقایی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by editor3 on