متل خره خراطی می‌کرد

متل خره خراطی می‌کرد

متل خره خراطی می‌کرد (متل یزدی) 

یک روزی بود و روزگاری،

پشت خونه ما یک گودالی،

موش ماسوره می‌کرد،

بچه موش ناله می‌کرد،

شتر نمد مالی می‌کرد،

خره خراطی می‌کرد،

گاو گو بازی می‌کرد،

اسب عصاری می‌کرد،

فیل اومد سیل و تماشا،

پاش لیزید و افتاد تو چا،

گفت: چه کنم، چاره کنم،

نیم من گوش قلیه کنم،

بخورم ، خورده مشه،

نخورم گنده مشه،

من بخورم ، تو چه کنی؟

تو بخوری ، من چه کنم؟

روما حد دروازه کنم،

صدای بزغاله کنم،

گیلی گیلییک ، به

دمبه داری ؟

نه

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۰۹ ۱۰:۲۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
برگرفته از کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران جلد ۱
متن سفارشی:

دیدگاه ها

خیلیییییی خوب بود


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.