متل ای داد و بیداد

ای داد و بیداد
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

متل ای داد و بیداد

ای داد و بیداد!
تخمه بو می داد.
به همه می داد،
به من نمی داد،‌

وقتی که می داد،
مغزشُ‌ می خورد،‌
پوستاشو می داد!
منم تخمه مو،
وقتی بو بدم،‌
به او نمیدم،
اگرم بدم،
پوستاشو میدم!
پوستاشو میدم!

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام