بازی لی‌لی

این بازی یک ورزش بسیار متحرک و هیجان انگیز است. برای اجرای این بازی به مکان مخصوصی نیاز نیست.در مدرسه، حیاط خانه، اردوهای مدرسه، پیک نیک‌های خاوادگی و یا در کوچه و محله خودتان قابل اجرا است. این ورزش در شهرهای مختلف ایران نام‌های گوناگونی دارد مثل: خط و خانه، اِ کر و دو کِر، لِی لِی، شش خونه، قلعه بازی و …

وسایل لازم

برای  این بازی یک سنگ مسطح، زمین صاف و بدون چمن و یک قطعه گچ یا زغال نیاز دارید. تعداد نفرات بازی بین دو تا هفت نفر است. ابتدا جدول بازی را مانند شکل روی زمین صاف رسم کنید.

بازی لی لی

سپس بازیکن اول به قید قرعه انتخاب می‌شود. بازیکن منتخب پشت خانه شماره یک قرار می‌گیرد و سنگ را به خانه ۱ پرتاب می‌کند یک پای خود را از زانو خم کرده و به صورت لی لی به سنگ با نوک پا ضربه می‌زند و آن را به خانه ۲ هدایت می‌کند و به داخل خانه ۲ می‌پرد و  از خانه ۳  نیز به همین صورت عبور می کند سپس  با دو پا در خانه‌های ۴ و ۵  قرار می‌گیرد. مجدداً با یک پا از خانهٔ ۶ می‌پرد و دوپا در خانه‌های ۷ و ۸ قرار می‌گیرد.

در این مرحله بدون مکث با یک حرکت دَوَرانی، یا ۱۸۰ درجه، طوری که پای راست در خانهٔ ۸ و پای چپ در خانهٔ ۷ قرار بگیرد، پریده و مسیر را از خانه‌ها به همان شکل نخست بر می‌گردد. هنگامی‌که درون خانه ۲ رسید و سنگ را از همان جا با یک ضربه از روی خانه یک رد کرده و به بیرون هدایت می‌کند خودش هم از روی خانه یک بیرون می‌پرد.

وقتی نوبت به خانهٔ ۲ می‌رسد همان کار را تکرار می‌کندو سنگ را به خانه ۲ پرتاب می‌کند واز داخل خانه ۱ و از روی خانه ۲ می‌پرد و بازی را ادامه می‌دهد. این بار وقتی در دور برگشت به خانهٔ شمارهٔ ۳ رسید، باید سنگ را از روی خانهٔ شماره ۲ رد کند و به خانه یک بفرستد سپس خودش از روی خانه دو پریده و سنگ را ابتدا از خانه یک برون هدایت کند پس از آن خودش بیرون بپرد.

اگر در هر مرحله بازی کن نتواند سنگ را با ضربات پا درست هدایت کند یا سنگ پس از ضربه زدن روی خط قرار گیرد، بازنده می‌شود و دور بازی در اختیار حریف قرار می‌گیرد.

وقتی بازی با ۸ خانه انجام گرفت، هدف آخر پرتاب سنگ، اگر در داخل قلعه قرار بگیرد بازیکن برنده شناخته می‌شود و حق انتخاب یکی از خانه ورزش‌ها را برای خود دارد به این ترتیب که پشت به خانه‌ها ایستاده سنگ را از بالای سرش به پشت پرتاب می‌کند، هرجا که افتاد، خانهٔ اوست و با علامت × و نوشتن نامش آن را تصاحب می‌کند که در دورهای بعدی بازی می‌تواند در آن خانه استراحت کند. در مقابل، سایر بازیکن‌ها با مشکل مواجه خواهند شد و باید از روی آن خانه پَرِش کنند واجازه ندارند که پا در آن بگذارند، مگر این که صاحب خانه باریکه‌ای از خانه را برای عبور در اختیارشان بگذارد.

نکات مهم دراجرای این بازی:

  • سنگ و یا پای بازیکن هرگز نباید روی خطوط قرار گیرد در غیر این صورت بازیکن بازنده و دور بازی در اختیار نفر مقابل قرار می‌گیرد.
  • در هر خانه، مکث حداکثر تا ۳ بار لی لی کردن مجاز است.
  • اگر بازیکن در هدف گیری و انداختن قطعه سنگ به خانه‌ای که مورد نظر است اشتباه کند خطاست و نوبت به بازیکن بعد می‌رسد.
  • قطعه سنگِ بازی برای رسیدن به خانه‌ها یا می‌تواند از روی خط‌ها سُر بخورد و یا می‌توان آن را پرتاب کرد.
  • بازیکنی می‌تواند خانه‌ها را پی در پی دنبال کند که در پرتاب‌ها و پرش از خانه‌ها اشتباه نکرده باشد.

با کمی تغییرات از سایت نوجوان‌‎ها 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
سایت نوجوان‌‎ها
Submitted by editor on