سخن مهاتما گاندی درباره زندگی

مهاتما گاندی

به گونه‌ای زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد. به گونه‌ای بیاموز که گویی برای همیشه زندگی خواهی کرد.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.