مهاتما گاندی

سخن مهاتما گاندی درباره زندگی

به گونه‌ای زندگی کن که گویی فردا خواهی مرد. به گونه‌ای بیاموز که گویی برای همیشه زندگی خواهی کرد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۴-۱۹ ۱۰:۴۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما