ساخت قاب عکس با چوب بستنی

مواد و وسایل لازم

 • چوب بستنی
 • رنگ گواش
 • چسب

روش کار:

 • برای شروع کار بهتر است چوب بستنی ها را رنگ کنید.
 • می توانید تمام چوب بستنی ها را یک رنگ کنید یا به دلخواه خود هر چوب بستنی را با رنگ و شکل خاص رنگ امیزی کنید.
 • بگذارید چوب بستنی ها خشک شوند.
 • حالا طبق تصویر ۱چوب بستنی ها را به شکل یک قاب مربع شکل به هم بچسبانید.
 • قاب عکس
 • سپس دو چوب بستنی دیگر مانند تصویر ۲ روی آن ها بچسبانید این کار را در دو مرحله همانند تصویر ۳ انجام دهید.
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • برای ساختن پایه قاب عکس همانند تصویر ۴ سه چوب بستنی را به هم بچسبانید.
 • قاب مربع را مطابق تصویر ۴ روی چوب های افقی گذاشته وهمانند تصویر به آن چوب بستنی بچسبانید تا محکم روی پایه قرار گیرد.
 • قاب عکس
 • حال می توانید عکس مورد نظر خود را در قاب قرار دهید.

 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor on