فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی سوادآموزی، ۱۷ شهریور

«روز جهانی سوادآموزی» هر سال در 17 شهریورماه برابر با 8 سپتامبر در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود. در چنین روزی در سال 1344 هجری شمسی برابر با 1965 میلادی کنگره جهانی مبارزه با بی‌سوادی برای اولین بار در تهران تشکیل جلسه داد تا برنامه آموزش و پرورش را در سطح بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دهد. یونسکو در چهاردهمین نشست خود در نوامبر 1966، 8 سپتامبر را به عنوان روز جهانی سوادآموزی اعلام کرد. این روز هر سال توسط اکثر کشورهای عضو جشن گرفته می‌شود. جنبه کلیدی بزرگداشت این روز بسیج افکار عمومی در جهت مبارزه با بی‌سوادی است. روز جهانی سوادآموزی انجمنی برای انتشار اطلاعات در مورد سواد، افزایش آگاهی عمومی و برجسته کردن اهمیت سواد برای توسعه فردی و ملی است.

اگرچه با گذشت بیش از پنجاه سال از اولین روز جهانی سوادآموزی، پیشرفت‌های زیادی در بهبود نرخ باسوادی حاصل شده است، اما بی‌سوادی همچنان یک مشکل جهانی است. تصور می‌شود بیش از 750 میلیون بزرگسال در سراسر جهان وجود دارد که نمی‌توانند بخوانند. بلای بی‌سوادی از هیچ ملت و فرهنگی روی زمین، از جمله ایالات متحده، که در آن حدود 32 میلیون بزرگسال آمریکایی بی‌سواد هستند، در امان نمی‌ماند.

کتابک برای روز جهانی سوادآموزی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان/ برای ۱ تا ۹ سال/ معرفی بسته اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان/ خرید بسته اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان)
آواورزی با سی‌بی‌لک/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک/ خرید بسته آواورزی با سی‌بی‌لک)
شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)/ خرید کتاب شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی))
الفباورزی با کاکا‌کلاغه/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب الفباورزی با کاکا‌کلاغه/ خرید بسته الفباورزی با کاکا‌کلاغه)
فارسی آموز نخودی ۱/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب فارسی آموز نخودی ۱/ خرید کتاب فارسی آموز نخودی ۱)
شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)/ خرید کتاب شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی))
واژه نامه چیستانی، تصویری/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب واژه نامه چیستانی، تصویری/ خرید کتاب واژه نامه چیستانی، تصویری)
فارسی آموز ادبی 2 | آموزش زبان فارسی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فارسی آموز ادبی 2 | آموزش زبان فارسی/ خرید کتاب فارسی آموز ادبی 2 | آموزش زبان فارسی)
شمارورزی لولوپی+۲ (ریاضی آموز ادبی)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شمارورزی لولوپی+۲ (ریاضی آموز ادبی)/ خرید کتاب شمارورزی لولوپی+۲ (ریاضی آموز ادبی))
فارسی آموز ادبی ۳ | آموزش زبان فارسی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب فارسی آموز ادبی ۳ | آموزش زبان فارسی/ خرید کتاب فارسی آموز ادبی ۳ | آموزش زبان فارسی)
سواد شکوفایی – از پژوهش تا عمل – چه‌گونه کودکان با سواد می‌شوند؟/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب سواد شکوفایی – از پژوهش تا عمل – چه‌گونه کودکان با سواد می‌شوند؟/ خرید کتاب سواد شکوفایی – از پژوهش تا عمل – چه‌گونه کودکان با سواد می‌شوند؟)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on