خلاصه رده‌بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی

نخستین نسخه ‌ی این رده بندی توسط ملویل دیویی در سال ۱۸۷۶ تدوین شد. رده بندی دیویی ساختاری کاملا فلسفی و منطقی دارد. در این رده بندی کل دانش بشری به ده رده‌ ی اصلی (خلاصه اول)، سپس هر رده به ده رده یا بخش ( خلاصه دوم)، و پس از آن هر رده یا بخش مجددا به ده رده یا بخش دیگر (خلاصه سوم) تقسیم شده است.

روش تنظیم رده بندی، نخست برپایه رده، و سپس بر پایه موضوع و تقسیم های فرعی، سپس بر مبنای جغرافیایی یا دوره ای و در انتها بر پایه شکل ارائه ‌ی اثر است. کتاب حاضر که از کارابزارهای اصلی رده بندی است، ترجمه‌ ی خلاصه ی رده بندی دیویی (ویرایش یازدهم، برابر با ویرایش نوزدهم دیویی در سال ۱۹۷۹) است که به طور رسمی توسط کمیته ی ویراستاران رده بندی دیویی برای کتابخانه های کوچک در کتابخانه ی کنگره ی امریکا تهیه شده است. جلد اول این کتاب فرانما و جلد دوم آن نمایه نسبی- دستنامه است.

برگردان
ابراهیم عمرانی
سال نشر
۱۳۷۲
نویسنده
ملویل دیوئی
ویراستار
پوری سلطانی
Submitted by admin on