پیام های روز جهانی کودک

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
روزی روزگاری...

روزی روزگاری... شاهزاده‌ خانمی بود؟ نه.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
پیام و شعار روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۴/۱۳۹۴

نامه به کودکان جهان

خوانندگان بارها از نویسندگان می پرسند که قصه های خود را چگونه می نویسند یعنی ایده ها از کجا می آیند؟
نویسنده در پاسخ می گوید: از تخیلم. خواننده با شنیدن این جواب احتمالاً می گوید: آه، بله. اما تخیلتان کجاست، از جنس چیست و آیا هر کسی دارای تخیل است؟

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۲۰۱۲/۱۳۹۱

روزی روزگاری همه زمینی ها قصه ای گفتند!

نوشته : editor9 /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۷۰/۱۳۴۹

کتاب به مانند دریچه کوچکی به دنیا و زندگی بشر است!

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۶۹/۱۳۴۸

مردی در شنل سیاه اسپانیولی

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام