کتاب های بنفشه - بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی

کتاب های بنفشه - بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی

انتشارات بنفشه بخش کودک و نوجوان انتشارات قدیانی است که به سرپرستی نادر قدیانی در سال ۱۳۵۵ تاسیس شده است و تاکنون حدود ۲۰۰۰ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
 

اطلاعات نویسنده

نویسنده / مترجم: editor3