نشریه های کودکان

ماهنامه داروگ

ماهنامه «داروگ» نخستین نشریه‌ی محیط‌زیستی است که برای مخاطبان نوجوان منتشر می‌شود.

نوشته : editor71 /
تعداد دیدگاه: 0 /
ماهنامه فرفره

ماهنامه تخصصی «فرفره» با هدف بهبود رفتارهای اجتماعی و اقتصادی برای کودکان ۸ تا ۱۲ سال منتشر مي‌شود.

نوشته : editor71 /
تعداد دیدگاه: 0 /
ماهنامه قلک

ماهنامه «قلک» نخستین نشریه‌ای است که سبک زندگی اقتصادی خردسالان را بهبود می‌دهد.

نوشته : editor71 /
تعداد دیدگاه: 0 /
بوک برد: مجله بین المللی ادبیات کودکان

معرفی

مجله بوک برد ( Bird Book ) فصلنامه ای مروری است که ایده های جدیدی را در بین خوانندگان علاقه مند به حوزه کودکان دنیا اشاعه می‌دهد. این مجله، مجموعه ای از مقالات علمی درباره ادبیات کودکان با چشم انداز بین المللی است و به بررسی ادبیات کشورهای مختلف و مطالعاتی در زمینه ترجمه یا پژوهش می‌پردازد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
بچه ها بشری

ماه نامه بچه ها بشری، نخستین نشریه ویژه کودکان نابینا و کم بینا است.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
دو هفته نامه همشهری بچه ها

 صاحب امتیاز دو هفته نامه همشهری بچه ها موسسه همشهری است که با مدیر مسئولی محمد مشاری و سردبیری حامد سلیمانی و مرجان فولادوند منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نشریه نبات

ماه نامه نبات، نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نشریه نبات کوچولو

ماهنامه نبات کوچولو نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
سروش كودكان

صاحب امتیاز ماه نامه سروش کودکان شرکت انتشارات سروش است. این نشریه با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی منتشر می شود.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 1 /
سروش خردسالان

صاحب امتیاز ماه نامه سروش خردسالان شرکت انتشارات سروش است و با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی، منتشر می شود.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام