روزشمار کودکی ۱۳۹۵، تقویم فرهنگی - محیط زیستی

نشریه های کودکان

بچه ها بشری

ماه نامه بچه ها بشری، نخستین نشریه ویژه کودکان نابینا و کم بینا است.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
دو هفته نامه همشهری بچه ها

 صاحب امتیاز دو هفته نامه همشهری بچه ها موسسه همشهری است که با مدیر مسئولی محمد مشاری و سردبیری حامد سلیمانی و مرجان فولادوند منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نشریه نبات

ماه نامه نبات، نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
نشریه نبات کوچولو

ماهنامه نبات کوچولو نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

نوشته : editor3 /
تعداد دیدگاه: 0 /
سروش كودكان

صاحب امتیاز ماه نامه سروش کودکان شرکت انتشارات سروش است. این نشریه با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی منتشر می شود.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 1 /
سروش خردسالان

صاحب امتیاز ماه نامه سروش خردسالان شرکت انتشارات سروش است و با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی، منتشر می شود.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
دوست خردسال

هفته نامه دوست خردسالان با هدف سرگرمی برای گروه سنی الف منتشرمی شود. مدیر مسئول این نشریه مهدی ارگانی، سردبیران افشین اعلا، مرجان کشاوزی آزاد و صاحب امتیاز آن موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) است.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 2 /
بادبادک

دو ماه نامه بادبادک ویژه ی کودکان ۳ سال به بالا، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر آن زهرا فرمانی است و از سال ۱۳۸۱ در موسسه پژوهشی کودکان دنیا تهیه می شود.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER مجله‌ای به زبان انگليسی  است . LADDER كوشيده است با ارائه مطالب آموزشی در قالب شعر، داستان وسرگرمی آموزش زبان انگليسی را غیرمستقیم و جذاب كند. صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير این نشریه فاطمه علی بخشی است.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /
عروسک سخن گو

دو ماهنامه عروسک سخنگو نشریه مستقل ادبیات مدرن کودکان ایران، با رویکرد هنری، ادبی و فرهنگی، سردبیر، صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن زری نعیمی است.

نوشته : editor6 /
تعداد دیدگاه: 0 /