یون سوک چانگ

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با یون سوک چانگ را مشاهده کنید.

وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه یکی از داستان‌های عامیانه مربوط به قبیله زولو است که در جمهوری آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند. این کتاب داستان طنزی درباره رفتار بی‌ادبانه بچه خوک شروری است به نام مکینسه.
شنبه, ۳ تیر