ادبیات کودک: روش های تقویت مهارت مطالعه

برخی از آسیب شناسان اجتماعی بروز مسایل زیادی را در سطح جامعه ناشی از عوامل فرهنگی می دانند که می تواند سرانجام به یک مسئله اجتماعی منجر شود. آشکار است حل این گونه مشکلات به کمک راه حل های فرهنگی امکان پذیر خواهد شد. از چنین کتاب هایی انتظار نمی رود که یک شبه تمام آسیب ها را برطرف کند، اما تا حدودی می تواند میان عادت به مطالعه و ارزش های اجتماعی همبستگی محسوسی ایجاد کند. تحقیقات نشان می دهد کسانی که عادت به مطالعه دارند در برابر خود، دیگران و جهان پیرامون شان احساس مسئولیت بیشتری می کنند. اعتقاد به صلح، دموکراسی و حقوق دیگران از ویژگی های افرادی است که خوانندگان پیگیر کتاب هستند.

Unknown Object

اثر با تاریخچه ای از ادبیات کودکان آغاز می شود، سپس به اهمیت مطالعه و برنامه درسی، سن و مطالعه، مکان و زمان مطالعه، تدابیری برای مطالعه و دلایل بیزاری از مطالعه می پردازد و سرانجام  با صادر کردن ده فرمان برای تقویت فرهنگ مطالعه پایان می یابد.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Notes on children,s literature:How to encourage reading skill
ناشر
نویسنده
Javier García Sobrino, خاویر گارسیا سوبرینو
ویراستار
برگردان
  • حیدرمختاری, محمد جعفرسعادت
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.