فرهنگ نامه مشاغل

در کشور ما، مشاغل متعدد، که در بخش های دولتی، خصوصی و عمومی توزیع شده اند، در یکی از سه شاخه ی صنعت، خدمات و کشاورزی قرار می گیرند. تعدد و پیچیدگی مشاغل از یک سو که به دلیل تقسیم کار اجتماعی صورت گرفته و وجود تفاوت های فردی از سوی دیگر، ارائه ی اطلاعات درست و مفید درباره ی شغل ها و راهنمایی های شغلی را برای دانش آموزان ضروری کرده است.

بنابراین قبل از اشتغال به هر کاری، مطالعه درباره ی آن و کسب اطلاعات یکی از فعالیت های مهم است که هم خود فرد باید انجام دهد وهم منابع مختلف، چه کتاب یا سایر رسانه ها و چه گفت وگو و پرس و جواز دیگران را به یاری بگیرد.

هر فردی می تواند با مطالعه ی شغل هایی که به آن علاقه دارد پیامدهای مطلوب ومحدودش را پیش بینی کند.

فرهنگ نامه ی مشاغل، که به ترتیب الفبایی تنظیم شده، به دنبال آن است که به نوجوانان یاری رساند تا با شناخت ویژگی ها، مطلوبیت ها و محدودیت های هر شغل و چگونگی اشتغال به آن و سایر عوامل، مسیر خود را برای انتخاب شغل مناسبی که در نظر دارند هموار کند.

این فرهنگ نامه ۱۵۰ عنوان شغل را معرفی کرده است. خواننده پس از خواندن تعریف هر شغل ابتدا با ویژگی های آن آشنا می شود و سپس اطلاعات بیش تری درباره ی آن به دست می آورد. این اطلاعات شامل این موارد است:

ویژگی های شخصیتی مناسب هر شغل، تحصیلات لازم و شرایط دست یابی به شغل، شرایط ارتقا و رشد در شغل، وظایف و مسئولیت های شغل، امتیازها، محدودیت ها، فضای شغل، اهمیت شغل در زندگی امروز جامعه و معرفی منابع برای اطلاعات بیش تر.

کتاب فرهنگ نامه مشاغل، برای دانش آموزان مفید است و چنان چه تصاویر بیش تر، مناسب تر و مرتبط تری داشت، بسیار کارآمد می شد.

تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره ۸
ناشر
نویسنده
مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرجس کاظمی, تهمینه حدادی, شیما رحیمی, مریم شعیبی
ویراستار
افسانه حجتی طباطبایی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by admin on