نشست سازمان ملل برای پیشگیری افراط گری از طریق آموزش

نشست سازمان ملل برای پیشگیری افراط گری از طریق آموزش

برای این که کودکان و نوجوانان جذب افراطی گری نشوند، باید ارزش های مثبت را در محیط های آموزشی فراگیر، سالم و ایمن تجربه کنند. این مطلب پیام اصلی نشست سازمان ملل درباره ی پیش گیری از افراط گری بود که در تاریخ دوم ژوئن در مقر ساختمان اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

در این نشست سیاست گذاران، پژوهشگران و افراد متخصص بار دیگر گرد هم آمدند تا راه حل های نوآورانه ی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به نقش مهم آموزش در مصونیت یافتن کودکان در برابر تبلیغات سازمان های مروج افراط گری بپردازند.

جورج سیکویرا، مدیر اداره ی شیلی یونسکو و نماینده یونسکو در برنامه ی اجرایی علیه تروریسم دراین نشست گفت: «آموزش های شهروندی جهانی پاسخ مناسب به خشونت و افراط گری است، زیرا موجب می شود کودکان مهارت، ارزش ها و دانشی به دست بیاورند و با تمرین مبانی حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پذیرش تنوع و تفاوت به عنوان شهروندان جهانی توانمند شوند.»

یکی از راه های ابتکاری مهم ارائه شده در برنامه یونسکو انتشار راهنمایی برای آموزگاران برای پیشگیری از افراط گری خشونت آور بود. این راهنما پیشنهادهای کاربردی را به آموزگاران ارائه می دهد تا در محیط های آموزشی خود در مورد این موضوع ها بحث و گفتگو کنند.

مدیر بخش آموزش فراگیر، صلح و توسعه ی پایدار یونسکو و مسئول اصلی پیشگیری افراط گری در این نشست گفت: «مدارس باید فضایی را برای این نوع گفتگوها اختصاص بدهند و موضوع های منع شده را هم در برنامه هایشان بگنجانند.» او این تاکید کرد در آموزش نباید به فرد متکی بود و باید زمینه های شکل گیری افراط گری و تندروی را شناسایی کرد.

یونسکو راهنمای دیگری را هم برای سیاستگذاران آموزشی منتشر خواهد کرد. این راهنما به همراه راهنمای تکمیل شده آموزگاران در کنفرانس بین المللی «اقدام برای پیشگیری از افراطی گری» ارائه خواهد شد. این کنفرانس با همکاری یونسکو و موسسه ی «آموزش برای صلح و توسعه ی پایدار ماهاتما گاندی» در دهلی نو در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر برگزار خواهد شد.

حذف ارزش های منفی از برنامه های درسی و تشویق و ترویج ارزش های مثبت، توسعه محیط های آموزشی فراگیر و تقویت پیوند خانواده ها و اجتماع ها و گروه ها از راهکارهای است که برای کاهش جذب کودکان به گروه های افراطی در این راهنماها ارائه شده است.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۴:۱۰
منبع:
یونسکو
برگردان:
بهار اشراق
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.