فعالیت پیشنهادی برای کتاب دس دسی باباش می‌یاد!

فعالیت پیشنهادی برای کتاب دس دسی باباش می‌یاد!

کتاب «دس دسی باباش می‌یاد» کتابی است پر از بازی و رنگ و شور. بازی‌های کودکانهٔ قدیمی و بازی‌های فراموش شده. کتاب، بازی‌های آهنگین کودکان قدیم را برای نسلی دیگر بازخوانی و یادآوری می‌کند.

۱. گفت‌وگو کنید:

پیش از بلندخوانی کتاب، از کودکان بخواهید که بازی‌هایی را که بلدند برای شما نام ببرند و در مورد هر کدام از آن‌ها صحبت کنند.

پس از خواندن کتاب با پرسش‌هایی مانند نمونه‌های زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

  • می‌توانی بازی‌هایی که در کتاب بود را برای من بگویی؟
  • می‌توانی بگویی از کدام بازی بیشتر خوشت آمد؟ چرا؟
  • کدام ترانه را دوست داشتی؟ کدام را دوست نداشتی؟
  • می‌توانی خودت یک بازی بسازی که یک ترانه داشته باشد؟
  • بازی دیگری را می‌شناسی که با شعر و ترانه همراه باشد؟ چه بازی‌ای؟ می‌توانی به من یاد بدهی؟
  • نظرت در مورد تصاویر کتاب چیست؟

۲. بازی کنید:

همراه کودکان بازی‌های داخل کتاب را با هم انجام دهید.

۳. نقاشی بکشید:

از کودکان بخواهید برای هر کدام از بازی‌ها یک نقاشی بکشند.

۴. کتاب را تکمیل کنید:

کودکان را همراهی کنید تا کتاب را با بازی‌های دیگری که در منطقه خود دارید یا بزرگ‌ترها بلدند تکمیل کنند. در نوشتن متن در صورت لزوم به آن‌ها کمک کنید و کشیدن تصاویر را به آن‌ها بسپارید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۴-۲۳ ۰۸:۲۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما