فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب شنگ و شنگبان

فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب شنگ و شنگبان

مجموعه کتاب «شنگ و شنگبان» داستان یک شنگ، دوستانش و شنگبان است. آن‌ها در هر جلد ماجرای تازه‌ای را از سر می‌گذرانند. از این مجموعه سه عنوان «من شنگم»، «شنگ در فضا» و «شنگ به مدرسه می‌رود» منتشر شده است.

۱- گفت‌وگو کنید:

پیش از بلندخوانی کتاب از کودکان بخواهید به تصویر روی جلد دقت کنند و با آن‌ها گفت‌وگو کنید:

 • به نظرتان داستان کتاب درباره چه موجودی است؟

پس از بلندخوانی کتاب با پرسش‌هایی مانند نمونه‌های زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

پرسش‌های کتاب «من شنگم»

 • می‌توانی به من بگویی داستان کتاب در مورد چه جانوری بود؟
 • می‌توانی بگویی «شنگ» چه‌طور پیش «شنگبان» آمده و در ابتدا چه احساسی داشته؟
 • آیا تا به‌حال هنگام بازی با دوستانت با هم دعوا کرده‌اید؟ چرا؟ بعد چه اتفاقی افتاده؟
 • اگر یکی از دوستانت از تو ناراحت شود و قهر کند تو چه می‌کنی؟
 • اگر تو از دست یکی از دوستانت ناراحت شوی، چه می‌کنی؟
 • وقتی پدر و مادرت به سر کار می‌روند چه احساسی داری؟ چه کاری برای سرگرم کردن خودت می‌کنی؟
 • می‌دانی شنگ‌ها در کجا زندگی می‌کنند؟ می‌دانی خانه‌شان را چه‌طور درست می‌کنند؟ می‌دانی چه چیزهایی می‌خورند؟
 • آیا شنگ در ایران هم وجود دارد؟
 • به نظرت شنگ‌ها می‌توانند جانور خانگی باشند؟ چرا؟

پرسش‌های کتاب «شنگ در فضا»

 • می‌توانی به من بگویی داستان کتاب در مورد چه جانوری بود؟
 • آیا تا به‌حال به موزه رفته‌ای؟ چه چیزهایی آن‌جا دیده‌ای؟
 • به نظرت تو می‌توانی به ماه بروی؟ اگر به ماه بروی دوست داری با چه کسی به آن‌جا بروی؟
 • وقتی اتاقت را به هم ریخته می‌کنی چه کسی باید آن را مرتب کند؟ تا به حال اتاقت را مرتب کرده‌ای؟
 • تا به حال وسیله‌ای از بیرون از خانه پیدا کرده‌ای که بخواهی نگهش داری؟ چه وسیله‌ای؟ برای نگه داشتن آن وسیله اجازه گرفته‌ای؟ چرا؟
 • می‌دانی شنگ‌ها در کجا زندگی می‌کنند؟ می‌دانی خانه‌شان را چه‌طور درست می‌کنند؟ می‌دانی چه چیزهایی می‌خورند؟
 • آیا شنگ در ایران هم وجود دارد؟
 • به نظرت شنگ‌ها می‌توانند جانور خانگی باشند؟ چرا؟

پرسش‌های کتاب «شنگ به مدرسه می‌رود»

 • می‌توانی به من بگویی داستان کتاب در مورد چه جانوری بود؟
 • آیا مدرسه رفتن را دوست داری؟ چرا؟
 • توی مدرسه چه کارهایی می‌کنند؟
 • اگر به مدرسه نروی چه اتفاقی می‌افتد؟ به جای آن چه کاری می‌شود انجام داد؟
 • می‌دانی شنگ‌ها در کجا زندگی می‌کنند؟ می‌دانی خانه‌شان را چطور درست می‌کنند؟ می‌دانی چه چیزهایی می‌خورند؟
 • آیا شنگ در ایران هم وجود دارد؟
 • به نظرت شنگ‌ها می‌توانند جانور خانگی باشند؟ چرا؟

۲- بنویسید:

 • از کودکان بخواهید نام جانورانی که می‌شناسند را بنویسند و در مورد آن‌ها صحبت کنند.
 • از کودکان بخواهید در مورد زندگی یک جانور داستانی بنویسند.

۳- نمایش بازی کنید:

 • از کودکان بخواهید نقش‌های داستان هر مجموعه را بین خودشان تقسیم کنند و مثل یک نمایش آن را اجرا کنند.
 • از کودکان بخواهید در مورد زندگی جانوری که دوست دارند پژوهش کنند و نمایشی درباره آن اجرا کنند.

۴- نقاشی بکشید:

برای کتاب نقاشی بکشید. وقتی کتاب را می‌خوانید از کودکان بخواهید تصویری که فکر می‌کنند متناسب با کتاب است را روی کاغذی بکشند و بعد تصویرهای همه کودکان را روی دیوار نصب کنید و یک بار دیگر داستان را بخوانید.

۵- به سایت کتاب مراجعه کنید.

 • به سایت کتاب بروید و بازی لباس پوشاندن به «شنگ» را که در سایت آورده شده برای آن‌ها باز کنید.
 • از نقاشی‌های توی سایت پرینت بگیرید تا کودکان رنگ کنند.
 • در سایت کتاب می‌توانید داستان را برای بچه‌ها به صورت تصویری و با زبان اصلی پخش کنید.

۶- مراجعه به یوتیوب.

با جستجوی اسم کتاب در یوتیوب می‌توانید اجراهای مختلف کتاب را به زبان اصلی برای کودکان نمایش دهید.

اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۵-۰۳ ۱۳:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما