لالایی بهشری

لالایی بهشری

برگردان لالایی :

لالالالا (کودکم)را خواب گرفته

دشت و صحرا را آب گرفته

دشمنانش را تب گرفته

لالالالا دردانه من

گریه نکن هنگام غروب است

پدرت دارد گاو می دوشد

مادرت دارد برنج را می شوید

آقا دائی ات مهمان توست

امشب هست و فردا می رود ......

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۸ ۰۹:۳۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی بهشری
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۷۵ و ۱۷۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما