لالایی کهگیلویه و بویراحمدی

لالایی کهگیلویه و بویراحمدی

برگردان لالایی :

جگر گوشه ام برایت لالایی می گویم      

پسرم بگذار ماه درآید بگذار گرگ به شاه گله زند

برایت لالایی خواهم گفت  

خوابت نمی آید  

می دانم بزرگ شدی رنج من یادت نمی آید

لالایی بگویم برای تو نازنینم   

لالایی چشم خروس من  گرگ دم من 

 پسر جونم  پستان نمی گیره

سر راه با خستگی می نشینم   

دسته دسته گلهای ریحان برایت می چینم 

لالا لالا لالایی عزیزم

گل ریحان بوئی ندارد   

دل من طاقت دوری ندارد  

لالالالا ی شیرین زبونم   

لالالالا ای شیرین زبونم 

 

نامه نور، شماره دهم و یازدهم، اسفند ماه ۱۳۵۹

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۲-۰۱ ۱۰:۳۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
لالایی , لالایی خواندن, لالایی قدیمی, لالایی ایرانی, لالایی کهگیلویه و بویراحمدی
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۵۹ و ۱۶۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.