آینده را باید ساخت

«آینده» را انسان‌هایی می‌سازند که «امروز» کودک‌اند، کودکان ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان برسند.

در این ویدیو با بخشی از حقوق کودک از جمله حق بازی کردن، حق امنیت، حق آموزش و تحصیل و ... آشنا می‌شوید.

 

منبع
تهیه شده در اداره بهزیستی استان مازندران
Submitted by editor on