یادداشتی از ثریا قزل ایاغ به مناسبت ماه مهر

شهریور که می‌رسد ناخوداگاه نسیم، بوی درس و مدرسه و کاغذ و کتاب و دفتر را به مشامم می‌رساند. یک پیش‌آگهی آماده شدن برای بیدار شدن اول وقت، حمل کیف و کتاب در گرما و سرما و باران و برف.

آمادگی برای پذیرش دوباره نظم مدرسه و کلاس و درس و تکالیف آن و حس تلخ فکر کردن به کودکان بازمانده از تحصیل! کودکانی که با اندک کمک ما هنوز هم بخت ماندن روی نیمکت‌ها را دارند.

و حس خوب شنیدن زنگ مدرسه در مهرماه وقتی که دستی را گرفته باشیم تا در مدرسه بماند. حسی باورنکردنی است، به آزمودنش می‌ارزد، کافی است به یکی از کارزارهای تهیهٔ نیازهای آموزشی کودکان بپیوندیم و هر کدام یک کودک را برای یک‌سال دیگر در مدرسه نگه داریم. فرصتی برای او و موهبتی برای ما!

نویسنده
ثریا قزل ایاغ
کلیدواژه:
Submitted by admin on