متعادل کردن فضای جنگ و صلح

طرح "کتابخانه ی سیار" مربوط به موسسه ی مطالعات زنان  در جهان عرب است  که به گروه های محروم در کشور جنگ زده لبنان خدمات کتابخانه ای ارایه می کند. این طرح در پی  تبادل نظر بین المللی و با پشتیبانی IBBY به اجرا در آمده است. فکر ایجاد این کتابخانه از یک  طرح  موفق کتابخانه ی سیار در تایلند گرفته شده است که درسال ۱۹۸۹برنده ی جایزه ی ترویج خواندن آساهی شد.

در دوران جنگ در لبنان، مسئولان موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب با مدیریت خانم جولیندا ابوذر – استاد روان شناسی کودک -  در کالج دانشگاه بیروت (که اکنون دانشگاه امریکایی بیروت نامیده می شود) کتابخانه ی سیار را به پناهگاه ها بردند تا با کودکان کتاب بخوانند.

متعادل کردن فضای جنگ و صلح

دردوران صلح نیز بیش از ۷۵ کتابخانه ی سیار (که جعبه ای است ساخته شده از چوب که روی چرخ قرار گرفته است و در هر یک نزدیک به ۱۲۰کتاب جا می گیرد) در اردوگاه های پناهندگان، بیمارستان های کودکانی که بیماری های درمان ناپذیر دارند، مراکز کودکان معلول، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست وبزهکار – خدمات کتابخانه ای ارائه می دهد. کتابخانه های سیار همچنین به مناطق دورافتاده ی روستایی که مواد خواندنی بسیار اندکی دارند نیز می رود.

کودکان لبنان که در فضای جنگ زده بزرگ می شوند سال هاست با تهاجم و خشونت درگیرند. موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب با درنظر داشتن این واقعیت که  جنگ و خشونت به پدیده ای معمول در زندگی مردم این منطقه در آمده است، ‌تلاش می کند که با برنامه های کتابخوانی،‌ معیار های انسانی و ارزش های اجتماعی را در میان نسل جوان ترویج کند.

این موسسه از تجربه های موفقیت آمیز دیگران می آموزد  و طرح کتابخانه ی سیار لبنان می تواند خود نمونه ی  مناسبی  برای کشورهای دیگر باشد. موسسه ی مطالعات زنان عرب در سال ۱۹۹۴ جایزه ی ترویج خواندن را به خاطرفعالیت هایی که در پی می آید از آن خود کرد: تشویق گسترده کودکان به خواندن، تشکیل کتابخانه درمناطق دور افتاده، شناساندن جایگاه کتاب و خواندن برای کودکان در جامعه به ویژه برای والدین  و چاپ کتاب هایی با کیفیت بالا به زبان عربی که خواندن آنها سبب لذت کودکان می شود.

برگردان:
افسانه اشرفی
Submitted by editor6 on