متعادل کردن فضای جنگ و صلح

متعادل کردن فضای جنگ و صلح

طرح "کتابخانه ی سیار" مربوط به موسسه ی مطالعات زنان  در جهان عرب است  که به گروه های محروم در کشور جنگ زده لبنان خدمات کتابخانه ای ارایه می کند. این طرح در پی  تبادل نظر بین المللی و با پشتیبانی IBBY به اجرا در آمده است. فکر ایجاد این کتابخانه از یک  طرح  موفق کتابخانه ی سیار در تایلند گرفته شده است که درسال ۱۹۸۹برنده ی جایزه ی ترویج خواندن آساهی شد.

در دوران جنگ در لبنان، مسئولان موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب با مدیریت خانم جولیندا ابوذر – استاد روان شناسی کودک -  در کالج دانشگاه بیروت (که اکنون دانشگاه امریکایی بیروت نامیده می شود) کتابخانه ی سیار را به پناهگاه ها بردند تا با کودکان کتاب بخوانند.

متعادل کردن فضای جنگ و صلح

دردوران صلح نیز بیش از ۷۵ کتابخانه ی سیار (که جعبه ای است ساخته شده از چوب که روی چرخ قرار گرفته است و در هر یک نزدیک به ۱۲۰کتاب جا می گیرد) در اردوگاه های پناهندگان، بیمارستان های کودکانی که بیماری های درمان ناپذیر دارند، مراکز کودکان معلول، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست وبزهکار – خدمات کتابخانه ای ارائه می دهد. کتابخانه های سیار همچنین به مناطق دورافتاده ی روستایی که مواد خواندنی بسیار اندکی دارند نیز می رود.

کودکان لبنان که در فضای جنگ زده بزرگ می شوند سال هاست با تهاجم و خشونت درگیرند. موسسه ی مطالعات زنان در جهان عرب با درنظر داشتن این واقعیت که  جنگ و خشونت به پدیده ای معمول در زندگی مردم این منطقه در آمده است، ‌تلاش می کند که با برنامه های کتابخوانی،‌ معیار های انسانی و ارزش های اجتماعی را در میان نسل جوان ترویج کند.

این موسسه از تجربه های موفقیت آمیز دیگران می آموزد  و طرح کتابخانه ی سیار لبنان می تواند خود نمونه ی  مناسبی  برای کشورهای دیگر باشد. موسسه ی مطالعات زنان عرب در سال ۱۹۹۴ جایزه ی ترویج خواندن را به خاطرفعالیت هایی که در پی می آید از آن خود کرد: تشویق گسترده کودکان به خواندن، تشکیل کتابخانه درمناطق دور افتاده، شناساندن جایگاه کتاب و خواندن برای کودکان در جامعه به ویژه برای والدین  و چاپ کتاب هایی با کیفیت بالا به زبان عربی که خواندن آنها سبب لذت کودکان می شود.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.