فعالیت پیشنهادی برای کتاب دشمن

فعالیت پیشنهادی برای کتاب دشمن

«دشمن» یک کتاب تصویری درباره‌ جنگی است که می تواند هر جنگی و در هرکجا باشد. روایت‌گر آن سربازی است که از تنهایی‌ها، محرومیت‌ها، ترس‌ها، خشم‌ها و سرانجام، تصمیم خود برای پایان دادن به جنگ می‌گوید.

در زمانه‌ای که جنگ‍‌ها و درگیری‌های فراوانی در آن رخ می‌دهد، کتابهایی اینچنین، به ما نوید می‌دهند که روزی جنگ و خشونت جای‌اش را به صلح، مهربانی و تفاهم خواهد داد.
«دشمن» کتابی ژرف و جذاب است که می‌توان درباره‌ی موضوع‌های گوناگونان، از آن بهره بُرد. بحث گفت‌وگو درباره‌ی موضوع‌هایی در پیوند با مسائل مربوط به  پناهندگان، مطالعه درباره ی مشکلات جهانی، اخلاق، آموزش ‌های مذهبی و فلسفه و...

فایل ترجمه شده و همچنین فایل اصلی دستنامه‌ی کتاب «دشمن» را از جدول زیر می‌توانید دانلود کنید.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.