کودکان نوپا را به خواندن کتاب عادت دهیم

درست در سه سال اول زندگی است که مهارت ‌های زبانی کودک کامل می‌ شود، مدت ها پیش از آن که بتواند حرف بزند.

سواد خواندن کودک نیز، مدت ها پیش از آن که قادر به خواندن باشد، کامل می ‌شود.

چگونگی عملکرد والدین در این زمینه، اثر پابرجایی روی مهارت خواندن و سواد کودک می گذارد.

کودکان در سه سال اول زندگی، هنگامی‌ که مغز به ۹۰% از رشد نهایی‌ اش می‌ رسد، بسیاری از مهارت‌ های شان را برای آموختن توسعه می‌ دهند.

هنگامی‌ که والدین با فرزندشان حرف می‌ زنند، شعر یا کتاب برای شان می خوانند، پیوند میان سلول ‌های مغز کودک تقویت می‌ شود و سلول ‌ها و پیوندهای جدیدی شکل می گیرند.

از سایت کتاب هدهد می‌توانید کتاب‌های باکیفیت و متنوعی برای کودک‌تان تهیه کنید

کتاب‌های مناسب برای 0 تا 1 سال

کتاب‌های مناسب برای 1 تا 3 سال

کودکان نوپا را به خواندن کتاب عادت دهیم

بازی، بخش مهمی از زندگی کودکان است. از نخستین لالایی هایی که نوزاد و نوپا می شنود تا به نمایش درآوردن یک داستان، موسیقی و دیگر هنرهای خلاق، پیشرفت زبان و سواد را شتاب می‌ بخشند.

والدین می توانند از راه بازی‌ های نمایشی به ایجاد مهارت پیش سوادی کمک کنند.

بسیاری از پزشکان کودک اعتقاد دارند کودکی که هرگز کتابی در دست نگرفته یا داستانی نشنیده است، سالم نیست.

بلندخوانی برای کودکان خردسال، آن‌ قدر مهم است که فرهنگستان پزشکی کودک آمریکا، به پزشکان کودک سفارش می کند فعالیت‌ های خواندن را همراه با دیگر راهنمایی‌ ها هنگام معاینه های دوره‌ ای، به والدین تجویز کنند. کارشناسان با استناد به شواهد موجود ثابت می کنند که میان خواندن منظم برای کودک و رشد همه جانبه کودک رابطه روشنی وجود دارد.

برگردان:
نسیم قیاسی
کلیدواژه کتابشناسی:
خواندن,مهارت پیش سوادی,رشد کودک,نوزاد,خردسال
Submitted by editor6 on