لالایی اردبیلی صوتی

لالایی اردبیلی صوتی

بیندازم وبگیرم بچه ام را قاطی شکر کنم وقتی که بابایش خانه می آید به استقبالش بفرستم (جلویش را بگیرم ) بچه ام را روی دست نشانش بدهم. برگردان لالایی: به روایت و کوشش: مریم جهازی


بالا بندازم پایین بندازم کوچولوی خودم را شیرین کنم کوچولوی خودم را وقنی باباش بیاد خونه روی دو تا دستام به پیشواز ببرم کوچولوی خودم را برگردان لالایی: لیلا کفاش زاده

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۰۹:۰۰
فایل صوتی:
لالایی اردبیلی صوتی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۲۷ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما