لالایی کودکانه صوتی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با لالایی کودکانه صوتی را مشاهده کنید.

زیر دسته بندی ها
لالایی آواز پلنگ در کوه فرم کلی لالایی محسوب می‌شود. این لالایی را ممکن است با گویش‌های مختلف شنیده باشید. 
چهارشنبه, ۲ شهریور
ترجمه لالایی خواب شیرین لالایی گفتم تا تو بخوابی آنقدر منتظر خوابیدنت می‌مانم تا ماه هم بخواب برود جونم به لبم اومد تا تو به این قد بالا برسی *** لالایی گفتم تا تو سرا را روی بالش بگذاری و بخوابی من ناز تو را بکشم و تو بزرگ بشی و قد بکشی هرروز برایت لالایی می‌خوانم تو زیر سایه‌ی من بخواب من زیر خورشید می‌مانم و برایت سایه می‌اندازم ***
یکشنبه, ۱۸ مهر
اولالالای لالایی عزیز ، جون دل مایی اولالالا گلٍ قَندم عزیزٍ جون دلبندم نكن گریه نکن ناله به قنداقٍت نمی‌بندم (پارچه ای که نوزاد را در آن می‌پیچند) اولا لالا گل نرگس نبینم داغتو هرگز (از دست‌دادن عزیز) اولا لالا گل لیلو که وَر چشمت کٍشم میلو (میله سرمه) که میلو از طلا باشه نگهدارت خدا باشه اولالالا لالاش میاد صدا کفشٍ باباش میاد بیا بابا به باغش بر به سیل سیب و نارش بر (به دیدن سیب و انار ببرش) از اون سیبا به کوشش کن (سیب) از اون نارا به دوشش کن (انار)
دوشنبه, ۲۲ شهریور
للالالای کمربستی  دِرَم کردی درِ بستی 
چهارشنبه, ۱۶ تیر
للالالای گل خیری چرا آروم نمی‌گیری  تو فرزند کدوم میری همون میرای سیرجونی للالالای گل زیره  دکون رنگ رزی دوره  للالالای گل دشتی  همه رفتن تو ور گشتی  همه رفتن به هل چینی  بیارن قند و دارچینی  للالالای گل زردم  نبینم داغ فرزندم  للالالای گل نرگس  نبینم داغ تو هرگز 
دوشنبه, ۱۴ تیر
للالالای گل آوشن  چراغ حجله‌ات روشن  للالالای گل آوشن  که شب تاریک و روز روشن  که روشنایی برارودم  که تاریکی بشه دشمن  للالالای گل چایی بابات رفته خونه‌ی دایی للالالایی گل انگور  بابات رفته یه جای دور  للالالای گل شبو  بابا رفته پیش عامو  للالالای گل پنبه  بابا رفته خونه‌ی عمه  للالالای گل لاله  بابا رفته خونه‌ی خاله  للالالای گل گندم  برات گهواره می‌بندم  للالالای گل ترخون  بابات رفته کبوتر خون للالالای گل مرجون
یکشنبه, ۱۳ تیر
آی للالالای گل ترخون  بابات رفته کبوتر خون  للالالای گل مرجون  بابات رفته به رفسنجون  للالالای گل زیره  بابات رفته زنی گیره  کنیزی ورتو می‌گیره  کنیز تو سیاه باشه  ز سر تا پاش طلا باشه  طلا مال بزرگونه  که نقره در قلم‌دونه  نویسنده‌اش به سیرجونه  للالالای گل خشخاش  بابات رفته خدا همراه‌اش للالالای گل خیری  چرا آروم نمی‌گیری تو فرزند کدوم میری  همون میرای سیرجونی  خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد
چهارشنبه, ۹ تیر
للالالای بکن لالا  که تا آفتاب میاد بالا  به حق سوره‌ی طه  بکن لالا بکن لالا  به حق مریم و عیسی  بکن لالا بکن لالا  همون خورشید تابنده  همون ماه درخشنده  بکن لالا بکن لالا  للالالای گل ارزن  خدا داده به ما فرزند  که فرزندم پسر باشه  که پشتی ور پدر باشه  للالالای گل آلو  درخت سیب و زردآلو  که زردآلو را آب برده  دل بچه را خواب برده  للالالا گلم هستی  برایت می‌خرم اسبی  ازون اسب‌هایی برو باشه  ز هر اسبی جلو باشه  للالالای گل لاله
سه شنبه, ۸ تیر
لالا، لالا کبوتر نزن در آسمان پر که میخواهد بخواهد گلِ زیبای مادر
سه شنبه, ۳ اسفند
الالالا، گل آلو، دوخوشو سیب زرد آلو الالالا، گلم باشی، بخوابی بلبلم باشی، تسلای دلم باشی.
سه شنبه, ۱۲ بهمن
۱ لالالا گل پونه گدا امد در خونه یه نان دادم بدش اومد دونان دادم خوشش اومد خودش رفت و سگش اومد لالالا گل خشخاش بابا رفته خدا همراش لالالا گل فندق مامان رفته سر صندوق لالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره بخواب ای نازنین من مامان قربون تو میره ۲ الالالا که لالاتم اسیر قد و بالاتم الالالا گل زردم به قربوت تو می گردم الالالا گل سوسن سرت خم کن لبت بوسم الالالا حبیب من به دردی طبیب من
سه شنبه, ۵ بهمن
لالالالا، گلم بودی عزیز و مونسم بودی برو لولوی صحرایی ای بچه م چه می خوایی؟
سه شنبه, ۲۸ دی
بیندازم وبگیرم بچه ام را قاطی شکر کنم وقتی که بابایش خانه می آید به استقبالش بفرستم (جلویش را بگیرم ) بچه ام را روی دست نشانش بدهم. برگردان لالایی: به روایت و کوشش: مریم جهازی بالا بندازم پایین بندازم کوچولوی خودم را شیرین کنم کوچولوی خودم را وقنی باباش بیاد خونه روی دو تا دستام به پیشواز ببرم کوچولوی خودم را برگردان لالایی: لیلا کفاش زاده
یکشنبه, ۱۵ فروردین