لالایی تهرانی آواز پلنگ در کوه، صوتی

لالایی آواز پلنگ در کوه فرم کلی لالایی محسوب می‌شود. این لالایی را ممکن است با گویش‌های مختلف شنیده باشید. 

 

 

 

 

لا لا لا- گل لاله پلنگ در کوه چه می‌ناله

پلنگ در کوه چه می‌ناله، برای دختر خوابه

لا لا لا- گل سنبل، عزیز مادر من، تویی بلبل

لا لا لا- گل لاله، عزیزم، عزیز من، داری خاله

لا لا لا- گل پونه، ماره اومد دم لونه

لا لا لا- گل پنبه، عزیز خوشگل من، داری عمه

لا لا لا- لا لا لا- تو گل یکدونه باغ بالا

لا لا لا- گل چایی، عزیز من، مادرم، داری دایی

لا لا لا- گل پونه، مار اومد عزیزم، دم لونه

لا لا لا- گل زیره، دایی‌ات رفته، زن بگیره

لا لا لا بخواب لا لا عزیز مادرم لا لا لا


خواننده لالایی: ماهرخ اسدنیا

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
Submitted by admin on