لالایی بیرجندی صوتی

الالالا، گل آلو،

دوخوشو سیب زرد آلو

الالالا، گلم باشی،

بخوابی بلبلم باشی،

تسلای دلم باشی.

الالالا گلم دخو، گلم بیدار،

گلم هیچ وقت نشه بیمار.

الالالا لالاش می یاد،

صدای کفش آقاش می یاد،

آقاش رفته زن گیره،

کنیز صد تومن گیره.

الالالا تو را دارم، چرا از بی کسی نالم.

الالالا زر در گوش،

ببر بازار مرا بفروش،

بیک من آرد و سی سیر گوش

الالالا گل زیره

چرا خوابت نمی گیره

بحق سوره یاسین

بییایه خوتو را گیره

 

*این لالایی از مجموعه لالایی‌های کهن سرزمین ما است. با توجه به گذر زمان و تغییرات فرهنگی اگر به واژه ی نا‌مناسبی برخورد کردید، آن را با واژه‌ی پیشنهادی خود جایگزین کنید و سپس برای کودک بخوانید.

منبع
برگرفته از کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران جلد ۱
Submitted by editor on