لالایی آذربایجان شرقی (میانه) خواب شیرین، صوتی

ترجمه لالایی خواب شیرین

لالایی گفتم تا تو بخوابی

آنقدر منتظر خوابیدنت می‌مانم تا ماه هم بخواب برود

جونم به لبم اومد

تا تو به این قد بالا برسی

***

لالایی گفتم تا تو سرا را روی بالش بگذاری و بخوابی

من ناز تو را بکشم و تو بزرگ بشی و قد بکشی

هرروز برایت لالایی می‌خوانم

تو زیر سایه‌ی من بخواب

من زیر خورشید می‌مانم و برایت سایه می‌اندازم

***

هر سال یک روز عید قربان وجود دارد

اما من هر روز قربان تو می‌شوم

لالای ننوی من لای لای

لای لای همه‌ی زندگی من لای لای

تو به خواب شیرین برو من نگهبان تو خواهم بود

***

با صدای بلند لالایی می‌خوانم تا صدایم از دریچه‌ی خانه بیرون رود

تا خدا صدای منو بشنود و تو را از سرخک و سرخچه حفظ کند

لای لای گفتم بخوابی و دروت گل‌های محمدی غرق بشی

و درون گل‌های محمدی به خواب شیرین بروی


خواننده لالایی: فاطمه محمودی

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on