لالایی کرمانی صوتی

۱

لالالا گل پونه

گدا امد در خونه

یه نان دادم بدش اومد

دونان دادم خوشش اومد

خودش رفت و سگش اومد

لالالا گل خشخاش

بابا رفته خدا همراش

لالالا گل فندق

مامان رفته سر صندوق

لالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره

بخواب ای نازنین من مامان قربون تو میره


۲

الالالا که لالاتم
اسیر قد و بالاتم

الالالا گل زردم
به قربوت تو می گردم

الالالا گل سوسن
سرت خم کن لبت بوسم

الالالا حبیب من
به دردی طبیب من


*این لالایی از مجموعه لالایی‌های کهن سرزمین ما است. با توجه به گذر زمان و تغییرات فرهنگی اگر به واژه ی نا‌مناسبی برخورد کردید، آن را با واژه‌ی پیشنهادی خود جایگزین کنید و سپس برای کودک بخوانید.

منبع
برگرفته از کتاب لالایی‌های ایران
Submitted by editor on