لالایی کرمانی خواب، صوتی

للالالای کمربستی 

دِرَم کردی درِ بستی 

سبو دادی با آو (آب) رفتم 
 
سرچشمه به خو (خواب) رفتم 
 
که تُرک اومد ز ترکستون 
 
مرا برده به هندوستون 
 
بزرگم کرد به فرزندی 
 
عروسم کرد به سنگینی 
 
جهیزم داد به رنگینی 
 
خدا داده سه اولادم 
 
حسن جونم به مُلایم
 
حسین جونم به استایه 
 
رقیه سلطون به گهواره 
 
بیا تایه برو تایه 
 
بیارین تشت و آفتابه 
 
بشورین روح ماه‌پاره 
 
که گهواره طلاکاره 
 
که روپوشش قلم‌کاره
 
خدارودم نگهداره 
 
خدارودم نگهداره 

خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on