لالایی کرمانی گل خیری، صوتی

للالالای گل خیری

چرا آروم نمی‌گیری 

تو فرزند کدوم میری

همون میرای سیرجونی

للالالای گل زیره 

دکون رنگ رزی دوره 

للالالای گل دشتی 

همه رفتن تو ور گشتی 

همه رفتن به هل چینی 

بیارن قند و دارچینی 

للالالای گل زردم 

نبینم داغ فرزندم 

للالالای گل نرگس 

نبینم داغ تو هرگز 

نه داغ تو نه از بابات 

نه از دایی بلند بالات 


خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on