لالایی کرمانی لالا کن، صوتی

للالالای بکن لالا 

که تا آفتاب میاد بالا 

به حق سوره‌ی طه 

بکن لالا بکن لالا 

به حق مریم و عیسی 

بکن لالا بکن لالا 

همون خورشید تابنده 

همون ماه درخشنده 

بکن لالا بکن لالا 

للالالای گل ارزن 

خدا داده به ما فرزند 

که فرزندم پسر باشه 

که پشتی ور پدر باشه 

للالالای گل آلو 

درخت سیب و زردآلو 

که زردآلو را آب برده 

دل بچه را خواب برده 

للالالا گلم هستی 

برایت می‌خرم اسبی 

ازون اسب‌هایی برو باشه 

ز هر اسبی جلو باشه 

للالالای گل لاله

پلنگ در کوچه می‌ناله 

پلنگ پیر بی‌دندون 

برای بچه می‌ناله 

للالالای گل نرگس 

بلا ورتو نیاد هرگز 

للالالای گل ریزم 

نهال فصل پاییزم 

للالالای لالالا

للالالای لالالا


خواننده لالایی: صغری خواجویی‌نژاد

گردآورنده:
یاس فرهومندفر
گردآورنده:
Submitted by skyfa on