نگاه کن و به خاطر بسپار

نگاه کن و به خاطر بسپار

مجموعه کتاب های «خوب نگاه کن» با عنوان های ۱-  نگاه کن و به خاطر بسپار ۲- نگاه کن و تفاوت را بگو ۳- نگاه کن و مقایسه کن ۴– خوب نگاه کن و حدس بزن است که در آن ها مخاطب تشویق می شود با مقایسه کردن به تفاوت، شباهت و ارتباط بین تصاویر مختلف پی ببرد.

هم چنین در این کتاب ها مخاطب با روش دسته بندی کردن و چگونگی سنجش قدرت حافظه آشنا می شود و با دیدن تصویر  قسمتی از بدن یک حیوان یا شیئ می تواند حدس بزند آن تصویر متعلق به چه چیزی است.

روش ارایه اطلاعات کتاب خلاقانه و با کمک تصاویر است. تصاویر رنگی، عکس، مناسب متن و گاهی فراتر از آن هستند و آموزگار می تواند از آن ها برای آموزش موضوع های مطرح شده در کتاب ها استفاده کند.

بطورکلی متن کتاب ها، تصاویر و پرسش ها طرح شده درباره آن ها کنجکاوی مخاطب را تحریک  و او را به دیدن تصاویر و دقت در آن ها ترغیب می کند. هم چنین موضوع نو و بدیع این مجموعه از دیگر نکات مثبت این کتاب هاست.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
look and remember
نویسنده
Kristen McCurry, کریستین مک کوری
ویراستار
  • زهره یعقوبی
برگردان
  • مجید عمیق
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما