تلنگر باران

تلنگر باران

تلنگر باران مجموعه ای است از شعرهای کوتاه وصفی، با تصویرهای خیالی ساده که گاه جنبه ی نمادین دارند. مفاهیم و ابعاد گوناگون اجتماعی، عاطفی، غنایی و توصیفی از طبیعت و آداب و رسوم در شعرها با واژه هایی بیان می شوند که سرشار از بار معنایی و موسیقیایی هستند.

شاعر از اصطلاحات و ضرب المثل ها سود جسته است.

ایجاز تصاویر ذهنی اشعار را به ایهام نزدیک کرده و به آن ها روساخت و ژرف ساخت داده است.

زبان ساده و روایی است و صنایع لفظی و معنوی به کار رفته در شعرها از جمله انسان پنداری تفکر برانگیز است. 

 

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.