تغییر اقلیم

تغییر اقلیم

این کتاب از سری کتاب های حفظ محیط زیست است که اطلاعاتی در باره ی آب وهوا، اقلیم و تغییرات آن و تاثیرآن بر موجودات زنده به مخاطب می دهد. هم چنین در کتاب راهکارهایی به مخاطب در باره ی کند کردن یا جلوگیری از این تغییرات داده می شود که آموزگار می تواند از آن برای آموزش و یادگیری بیشتر مخاطب در این باره در محیط زندگی خود استفاده کند.

شیوه ارایه اطلاعات مستقیم و عنوان بندی شده است. از این عنوان ها نیز آموزگار می تواند به صورت پرسش و پاسخ برای یاد گیری بیشتر مطالب مطرح شده در کتاب استفاده کند.

زبان و بیان کتاب ساده و روان و مناسب سن مخاطب است. تصاویر کتاب عکس ها، نقاشی های رنگی، مناسب و هماهنگ با متن هستند.

از نکات مثبت این کتاب به دارا بودن واژه نامه دوزبانه ی توصیفی، نمایه و فهرست منابع ایرانی و جهانی می توان اشاره کرد، که مخاطب را به آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین فرا می خواند.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Climate Change
نویسنده
Rebecca Hunter , ربکا هانتر
برگردان
  • ترانه طاهری
فهرست کتاب های ماه
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.