در خانه

در خانه

این کتاب از مجموعه ۵ جلدی کتاب های زیر میکروسکوپ با عنوان های ۱- زیر میکروسکوپ در خانه ۲-  در حیاط ۳- در اقیانوس ۴ - در رودها، دریاچه ها و آبگیرها ۵-  درغذای شما  است. در این کتاب در باره ی ریز جانوران و میکروب هایی که در خانه از جمله در رختخواب، آشپزخانه، لباس و روی بدن جانوران خانگی زندگی می کنند اطلاعات مفیدی به مخاطب می دهد.

هم چنین در باره ی تاثیر این جانداران بر سلامتی در کتاب توضیحاتی داده می شود. شیوه ارایه اطلاعات در کتاب مستقیم و عنوان بندی شده است که آموزگار می تواند از آن به شکل پرسش و پاسخ در رابطه با یادگیری بیشتر دانش آموزان در باره ی این جانداران استفاده کند.

در صفحه پایانی کتاب برای مخاطب کار عملی وجود دارد که می تواند او را درگیر موضوعات مطرح شده در کتاب کند. زبان و بیان کتاب ساده و روان و مناسب سن مخاطب است. تصاویر کتاب نقاشی ها و عکس های رنگی و جذاب از نمای نزدیک هستند که هماهنگ با متن و گاهی فراتر از آن هستند.

از نکات مثبت کتاب به دارا بودن نمایه، واژه نامه دوزبانه توصیفی، فهرست منابع با معرفی سایت های اینترنتی برای کسب اطلاعات بیشتر، مخاطب کنجکاو می توان اشاره کرد.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
In the home
ناشر
نویسنده
Sabrina Crewe, سابرینا کرو
برگردان (متن)
  • علیرضا باقری جبلی
سال نشر
۱۳۹۵
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
گروه علوم شورای کتاب کودک

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ