شیر کتابخانه

شیر کتابخانه

اگر روزی یک شیر به کتابخانه ای وارد شود چه باید کرد؟ این شیر به کتابخانه آمده است. او صاف از جلوی میز کتاب دار می گذرد و به طرف قفسه های کتاب می رود و به آن ها  نگاه می کند. برگه دان را بو می کشد ،سرش را به مجموعه ی کتاب های جدید می مالد و با قدم های نرم و آرام به بخش کتاب های داستان می رود.

هیچ کس نمی داند با او چه باید کرد؟ در باره آمدن شیر به کتابخانه هیچ قانونی وجود ندارد، اما او قصد ندارد از کتاب خانه بیرون برود. او بودن با بچه ها و شنیدن قصه را خیلی دوست دارد، اما پای بندی به قانون چه می شود؟

مسئله رعایت کردن قوانین و مقررات در این داستان با شگرد جدیدی مطرح شده است. گره داستان با حضور یک شیر در یک کتابخانه آغاز و با همکاری و شرکت او در کارهای کتابخانه ادامه و موجب شگفتی همه می شود. درون مایه تربیتی _ شناختی داستان و چاشنی طنز آن، موضوع علاقه کودکان به قصه گویی و کتاب خوانی و از همه مهم تر آشنایی با مقررات کتاب خانه را به زیبایی بیان کرده است. تصاویر رنگی و  پویا، خواننده را در فضای داستان قرار می دهد.
انتشارات آفرینگان نیز این کتاب را با ترجمه محبوبه نجف خانی منتشر کرده است.
 

گزیده‌هایی از کتاب

فردای آن روز، باز هم شیر زود به کتابخانه آمد. این بار
خانم مریوردر از او خواست که لبه ی چسبدار پاکت نامه ها را لیس
بزند. توی پاکت ها،  نامه ی اخطار به کسانی بود که کتاب های
کتابخانه را امانت گرفته اما به موقع برنگردانده بودند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
Michelle Knudsen, میچل نادسن
برگردان
  • سمیرا کمالی
خانواده
سال نشر
۱۳۸۶

دیدگاه ها

واقعا کتاب فوق العاده ای است. خصوصا برای کودکان درون گرا و حساس بسیار مناسب است.


عضویت در کانال تلگرام