کاش حرفی بزنی

کاش حرفی بزنی

کتاب "کاش حرفی بزنی" عشق و دوستی دوره نوجوانی بین دختر و پسری را که همبازی بودند بیان می کند. موضوع شعرها به تناسب سن مخاطب، حالت های درونی و احساسات لطیف و عاشقانه است. قهر و آشتی و دغدغه های درونی، تنهایی، خاطره ها انتظار و ... را به ذهن مخاطب منتقل می کند.

و همبازی از هم دلخوری می شوند. با هم قهر می کنند و راه سکوت را بر می گزیند. در حالی که ته دل می خواهند با هم حرف بزنند و نمی زنند. یکی سعی می کند راه هایی را امتحان کند تا این غول دلخوری را از دلش بیرون کند، اما راه را بر او می بندد. و به دغدغه های دل او می خندد و بی خبر از غوغای درونی دوستش ار کنار او می گذرد. کتاب با زبان ساده و گفتگو شاعرانه مراحل این صمیمت و دوستی را به تصویر کشیده است.

 

 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
مصطفی رحماندوست
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
ناهید معتمدی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ