کتاب کودک و نوجوان: تاریخ با غرغرهای اضافه

تاریخ با غرغرهای اضافه

مجموعه "تاریخ با غرغرهای اضافه" در سه جلد با زبانی ساده، روان، طنز آمیز و جوان پسند، دوره هایی از تاریخ باستانی ایران را به شکل روایتی جذاب، بازخوانی می کند.

در کتاب اول: "ایران چگونه ایران شد؟ از آغاز تاریخ تا نخستین حکومت سراسری در ایران، کتاب دوم: "این نقشه ی بزرگ چرا کوچک شد؟ از ظهور تا سقوط هخامنشیان" و کتاب سوم: "نخستین تجربه استعمار غربی در ایران، از آغاز سلوکیان تا پایان اشکانیان را روایت می کند.

 نویسنده، به دور از تعصباتی که امروزه بدون توجه به همه جنبه های مثبت و منفی این سه دوره ی تاریخی پیش از اسلام، گونه ای شیفتگی نسبت به دوره های تاریخ باستانی سرزمین ایران، در میان به ویژه جوانان و نوجوانان شکل گرفته است، با پرسش ها و انتقادهایی که مطرح می کند، مخاطب نوجوان را به تفکر درباره ی موضوع های کتاب وا می دارد و برایش  پرسش هایی تامل برانگیز مطرح می کند. گرچه گاهی این انتقادها و پرسش ها ممکن است بر داوری مخاطب تاثیر بگذارند، هم زمان ممکن است کارکرد مثبت داشته باشند و مخاطب را به موضوع هایی که امکان دارد به آن ها اعتنای کافی نکند، توجه دهند. نویسنده در تحلیل و بررسی این سه دوره، نگرشی صلح آمیز دارد و بسیاری از جنگ ها و کشتارها و خونریزی های پادشاهان و حاکمان را زیر سوال می برد و ذهن مخاطب را برای یافتن راه حل های دیگری به جز نبرد و کشتار درگیر می کند.

 تصویرها با متن همخوانی و کم و بیش جنبه طنزآمیز دارند. کتاب به جز تصویر، دارای عکس نیز هست.

 

گزیده‌هایی از کتاب

"به چشم خودم ندیده ام. با گوش های خودم هم نشنیده ام، اما یکی از دوستانم می گوید که به نظر یکی از بستگانشان...ایرانیان در زمان هخامنشیان آن قدر پیشرفته بوده اند که چیزهایی شیبه هواپیما و هلی کوپتر داشته اند و می توانسته اند با آن پرواز کنند. به نظر او با از بین رفتن هخامنشیان، این هواپیماها و هلیکوپترها و تکنولوژی ساختشان هم از بین رفته." ج ۱

"اگر کوروش همین که بر مادها پیروز شد بر تخت پادشاهی می نشست و حکومت ایران را سر و سامان می داد و کاری به همسایگانش نداشت، بهتر نبود؟" ج ۲

"ایران و روم درباره مالکیت ارمنستان اختلاف و دعوا داشتند. این منطقه به بهانه دیگری هم درتاریخ و ادبیات ما آمده و آن بهانه چیزی جز عشق نیست؛ عشق شاهی ایرانی به شاهزاده ای ارمنی؛ داستان خسرو و شیرین....عشق هم در تاریخ نقش زیادی بازی کرده است." ج ۳
 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.