کتاب کودک و نوجوان: ماجرای خنگ ترین کارآگاه دنیا، جو شرلوک

ماجرای خنگ ترین کارآگاه دنیا، جو شرلوک

مجموعه ی پنج جلدی جو شرلوک ماجراهای پسری به نام جو است که می خواهد مانند شرلوک هلمز کارآگاه شود. جالب است بدانید جو درسش خوب نیست و از خیلی چیزها می ترسد. نه قهرمان است، نه نابغه و نه زور بازو دارد. مثل دیگر کودکان هم سن و سال خودش است. جو فقط یک جوجه کارآگاه است، اما می تواند معماهای بزرگ را حل کند.

اگر چه بیش تر اطرافیانش او را باور ندارند. جو شرلوک در هر کتاب از این مجموعه باید معمایی را به سفارش دوستان، همسایه یا معلم هنر حل کند. در جست و جوهایش برای حل معماها، خواهرش به او کمک می کند. او دو خواهر دارد، یکی از خودش بزرگ تر و دیگری کوچک تر. روابط جو با خواهران و دوستانش نیز بخشی از فضای داستان را می سازد که برای مخاطبان آشنا و جذاب است.

رفتار و کنش طنزآمیز جو شرلوک و تصاویر کارتونی طنزآمیز به تقویت زبان طنز و جذابیت داستان یاری می رساند.

شناسنامه کتاب:
ناشر
نویسنده
David Keane , دیوید کین
برگردان
  • کاوه شجاعی
فهرست کتاب های ماه
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۹۱
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال پانزدهم- شماره۸

ديدگاه شما