فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

شورای کتاب کودک بنا به ضرورت وجود کتاب مرجعی معتبر ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی در سال ۱۳۵۸ به تدوین، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان پرداخت، به دنبال آن شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد.

این فرهنگنامه شامل ۲۶ جلد است که تاکنون ۱۳ از آن منتشر شده است. فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان مرجعی عمومی است و کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ ساله مخاطب آن هستند. همچنین پدران و مادران و آموزگاران و دبیران و کتابداران می توانند برای یافتن پاسخ پرسش های خود به آن مراجعه کنند. بنابر پیش گفتار جلد اول این مجموعه، این فرهنگنامه با دیدگاهی علمی، مردمی و با الهام از تاریخ و فرهنگ ایران و منطقه تهیه شده است. تنظیم آن بر پایه حروف الفباست و بیش از ۵ هزار مقاله (مدخل) در زمینه های فلسفه، دین، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی، علوم کاربردی، هنر، سرگرمی، زبان، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، شرح حال نام آوران و ... دارد که با تصویر، نقاشی، نقشه ی جغرافیایی و نمودار همراه است. دبیر اجرایی فرهنگنامه خاتم توران میر هادی است. نزدیک به ۲۵۰ استاد کارشناس در ۳۱ گروه نهضتی مقاله های فرهنگنامه را تالیف می کنند. شورای ویراستاران و ویراستاران موضوعی، مقاله ها را از نظر محتوایی و کلی ویرایش می کنند. این مجموعه در مراحل گوناگون تدوین مقاله ها از همفکری ۱۰۰ کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۶ ساله به عنوان مشاوران نوجوانان بهره مند می شوند جلد پنجم فرهنگنامه شامل نمایه ی جلد اول تا چهارم است و نمایه ی جلد ۱۱ اطلاعات جلدهای ۵ تا ۱۱ را در خود جای داده است. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۷ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده، در سال ۱۳۷۹ جایزه ی ترویج علم ایران را از آن خود کرده و در سال ۱۳۸۳، برنده جایزه ی بهترین مقاله های دینی در دایره المعارف ها شده است.

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۶۶
نویسنده
توران میرهادی(خمارلو) و ایرج جهانشاهی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by admin on