سو استفاده جنسی از کودکان

آنچه که باید درباره سوء استفاده جنسی کودکان بدانیم
آنچه در هفته اخیر درباره سوء استفاده جنسی تعدادی از دانش‌آموزان رسانه‌ای شد، اتفاقی است که وقوع آن برای هر کودکی ممکن است. آمارهای بهداشت جهانی نشان می‌دهد از هر ۵ کودک یک نفر چنین تجربه‌ای را داشته است، بیشتر آنها در معرض آسیب از سوی کسانی هستند که کودک و خانواده به او شک نمی‌کنند. آموزش...
بی پروایی و سواستفاده جنسی از کودکان
بخش سوم از هفت عامل آسیب زا که زندگی کودکان را تهدید می کند بخش اول        بخش دوم        بخش چهارم        بخش پنجم        بخش ششم        بخش هفتم مناسبات سنتی در جامعه های گوناگون دارد جای خود را به مناسباتی می دهد که فرهنگ جهانی را می سازند. بخشی از این مناسبات، سازنده است و بخشی سبب ویرانی...