آیینه ها و پنجره ها

(طرح ملی خواندن در مکزیک)

مکزیک، کشوری آرمیده در فاصله میان اقیانوس آرام و خلیج مکزیک در بخش جنوبی قاره پهناور آمریکا یکی از ۷ عضو دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان است. کمی بیش از ۹۰% ساکنان بالای پانزده سال این کشور خواندن و نوشتن می دانند. 

در مکزیک هم اکنون  برای هر نفر.۰/۳۳ کتاب وجود دارد اما یونسکو (دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد) سرانه کتاب برای هر نفر را بین ۱/۵ تا ۲/۵ کتاب پیشنهاد می کند.

طرح ملی خواندن یا (National Reading Program :NPL  ) برنامه ای است برای ترویج خواندن که در ۳۲ ایالت مکزیک  اجرا می شود و می کوشد در چهار محور از آموزشگاه ها برای پرورش دانش آموزانی  باسواد وفرهیخته پشتیبانی کند:

 • بهتر کردن  برنامه آموزشی آموزشگاه ها  و روش های آموزشی
 • فراهم کردن کتاب های مناسب برای کتابخانه های آموزشگاهی
 • آموزش به آموزگارها و کتابداران مدرسه ها
 • گسترش دانستنی ها پیرامون خواندن و ترویج خواندن

هر ایالت یک دفتر محلی دارد که گردانندگان آن کارشناسان ادبیات کودک هستند  و یک دفتر ملی هم برای جمع بندی و در ارتباط قرار دادن ایالت های مختلف به کار می پردازد. دست اندرکاران طرح ملی خواندن کودکان یک جامعه را با دو چالش مهم روبه رو می دانند :

 • آینه ای پیش روی من. شناخت هر کس از خود و ویژگی ها و توانایی هایش تا بر اساس آن دنیایش را بسازد.
 • پنجره ای به دنیاهای دیگر. شناخت هر کس نسبت به دیگر موجودات، چه انسان، چه طبیعت و جانوران  و گیاهان تا  با آن ها پیوند برقرار کند و محترم شان شمارد.

و با در دسترس قراردادن کتاب ها و ساختن محیط های فرهنگی مناسب برای کودکان امیدوارند دانش آموزانی با چنین ویژگی هایی پرورش دهند:

 • ماهر در خواندن و نوشتن
 • دارای تفکر انتقادی نهادینه شده 
 • فردی نقش پذیر در جامعه

 روش انتخاب کتاب برای کتابخانه های آموزشگاهی

در این طرح هر سال برای کتابخانه های آموزشگاهی کتاب های تازه ای انتخاب می شوند و در این کار تقریبا همه شرکت می کنند. از ناشران گرفته تا آموزگاران و پدر و مادرها و کارشناسان ادبیات کودک. نخست در هر ایالت ناشران فهرستی از کتاب های شان را در اختیار کارشناسان ادبیات کودک قرار می دهند و آن ها با در نظر گرفتن معیارها و هدف ها فهرستی از کتاب های مناسب از میان پیشنهاد های ناشران تهیه می کنند.

این فهرست سپس در اختیار بخشی از جامعه فرهنگی از آموزگاران، کارکنان مدرسه و پدر و مادرها قرار می گیرد تا موضوع ها و کتاب های مورد علاقه و نیاز آن ها مشخص شود. انتخاب پایانی در جلسه دفتر مرکزی طرح انجام می شود. کارشناسان هر ایالت موضوع ها و کتاب های مورد علاقه ساکنان خود را پیشنهاد می کنند و انتخاب ها نهایی می شود. با این روش نزدیک به ۱۶۰۰۰ نفر در کل کشور در انتخاب کتاب برای کتابخانه های مدرسه ها همکاری می کنند و انتخاب ها به علاقه و نیاز ساکنان نزدیک تر می شود.

ملاک انتخاب کتاب ها حرکت و تلاش برای بوجود آوردن تعادل است. تعادلی در میان زندگی شخصی هر انسان و رابطه اش با دیگر انسان ها و بین جامعه انسانی با طبیعت و محیط زیست.

در این طرح کتاب ها از دیدگاه شهروندی نیز دسته بندی می شوند :

 • کتاب هایی که به ساختن جهانی بهتر کمک می کنند
 • کتاب هایی که به ما کمک می کنند نقش ها و وظایفمان را بهتر بشناسیم و در حل مشکلات مان توانمند تر باشیم.
 • کتاب هایی که کمک می کنند در جامعه خود زندگی بهتری داشته باشیم .

مکزیک امیدوار است با اجرای این طرح  بتواند به استانداردهای یونسکو در آموزش کودکان دست پیدا کند.

 

Submitted by editor6 on