خواندن چه لذت بخش است!

پروژه "خواندن چه لذت بخش است" از سوی "بنیاد ترویج خواندن" که سازمانی غیر انتفاعی در کلمبیاست از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ با پشتیبانی دولت کلمبیا به اجرا در آمد و جایزه آساهی را در سال ۱۹۹۵از آن خود کرد.

هدف این پروژه، تشکیل شبکه ی کتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار در ۱۲۰۰ منطقه ی محروم و دور افتاده ی کشور بوده است.

این پروژه هر سه ماه یکبار، مواد خواندنی مناسبی را در ۴۲۰ هزار مدرسه ی دولتی که فرزندان خانواده های کم درآمد در آن ها تحصیل می کردند، پخش کرد. ازدیگر فعالیت های این پروژه برگزاری کارگاه های آموزشی برای پدر و مادران، آموزگاران و کتابداران بود. آموزگاران  مدارس با شرکت در کارگاه های آموزشی که بنیاد ترویج خواندن برگزار می کرد و با استفاده از کتاب های راهنما تشویق می شدند تا باشگاه های کتاب مدارس را به شیوه ی موثری اداره کنند.

Submitted by editor6 on